Johannes Sijbrandus Terpstra wordt geboren op 16 maart 1926 aan de Dijkstraat 65 in Franeker. Hij is een van de negen kinderen. Johannes groeit op met het slagersvak en toont op jonge leeftijd al belangstelling voor het vak. Johannes doorloopt de rooms-katholieke lagere school Johannes XIII in Franeker. Na de lagere school komt hij eerst te werken bij zijn vader.

In de oorlogsjaren 1943-1945 duikt hij onder bij een boer in Lutjelollum. Na de oorlog gaat Johannes naar de Slagersvakopleiding in Leeuwarden en haalt in 1947 zijn diploma’s. Vervolgens komt hij te werken bij slager Koopmans in Harlingen en later bij slager De Bruin in Leeuwarden. Zijn vader haalt hem daarna naar huis. Op dat moment werkt Johannes’ broer Paul in de slagerij in Franeker, maar tussen Paul en vader Terpstra is de werksfeer niet goed. Paul gaat naar slagerij De Bruin en Johannes komt bij zijn vader te werken.

Johannes trouwt voor de wet in Franeker op 28 januari 1952 met Emma Scholtz, die op 27 juni 1924 in Leiden is geboren. De kerkelijke inzegening vindt plaats op 18 februari 1952 in Leiden. Na het huwelijk gaan ze bij Johannes’ ouders inwonen in het pand aan de Dijkstraat 63 in Franeker. Samen krijgen zij zes kinderen. In 1959 neemt Johannes de slagerij van zijn vader over. Bij de overname van de zaak zijn er op dat moment 27 slagers in Franeker. Rond 1960 krijgt de slagerij een grote bekendheid in de provincie. De winkel krijgt dan de eerste elektrisch gekoelde toonbank in heel Friesland. Voorheen maakte de slagerij gebruikt van grote kasten met staven ijs. Uit heel Friesland komen slagers kijken naar het nieuwerwetse apparaat bij Terpstra.

Sinds februari 1986 woont zoon Emile Petrus met zijn gezin op de Dijkstraat 63. De opvolger neemt in 1991 het bedrijf over. Tot 1995 is Johannes nog altijd actief betrokken bij de zaak. Zo maakt hij nog steeds rollades, haalt hij bouten vlees op uit de slachtplaats en brengt hij de bestellingen rond. Meestal doet hij dit in het gezelschap van zijn kleinzoon Johannes Sijbrandes (Jos). Aan het eind van de vorige eeuw sterft de vierde generatie van Terpstra-slagers. Johannes Sijbrandus overlijdt op 18 december 1997, zijn vrouw Emma Scholtz op 10 augustus 1997.