Sijbe Pieters Terpstra wordt geboren op 20 juli 1810 in Leeuwarden. In 1835 trouwt hij met de dienstbode Sytske Hannes Swart. Samen krijgen zij zeven kinderen. In 1840 verhuizen Sijbe en Sytske van Leeuwarden naar Franeker.

In herberg Het wagentje, later Het Hof van Holland, oefent hij het beroep van herbergier uit. Op 22 juni 1853 gaat Sijbe zich vestigen aan Oostvliet 65 in Franeker. In een boerderij begint hij dan een slagerij. In de eerste decennia wisselt de slagerij vaak van locatie, waar de slagerij uiteindelijk in 1874 op de Dijkstraat nz 50 zich vestigt. In datzelfde jaar neemt zoon Johannes Sijbes de zaak over. Franeker heeft dan ongeveer 7000 inwoners.

Sijbe Pieters overlijdt op 19 juni 1893. Zijn vrouw Sytske Hannes is op 19 augustus 1875 gestorven.